top of page

כתב העת של היהדות החילונית בישראל

נערך בתרומת מתנדביו וכותביו ובסיוע הקרן החדשה לישראל.
כתב העת "יהדות חופשית" מופיע מאז שנת 1995, עד כה פורסמו 32 גליונות, הכוללים סקירות, מאמרים,
ראיונות וכתבות במגוון רחב של נושאים, החל ביחסי חילונים-דתיים, מלחמת התרבות וההגות החילונית,
פרשנות הומניסטית חילונית של המקרא והמדרש, מעמד האישה ביהדות, חגי ישראל, תולדות המחשבה
החילונית, דת ומדע, סקירות ספרים, וכלה במידע על התמודדות עם הדתה, יומני אירועים
בתחום דת ומדינה ומכתבים למערכת.

מבחר ממאמרי כתב העת יצאו לאור בספר "תרבות היהדות החילונית", בעריכת פרופ׳ יעקב מלכין, בהוצאת כתר.

לקריאה בגליונות "יהדות חופשית":

יהדות חופשית

bottom of page