top of page

שבת וחג

יום כיפור חילוני

חומרי לימוד ליום כיפור בתהליכי פיתוח

חגיגת שבת וחג היא מסורת נפלאה בתרבותנו היהודית.

את ואתה, המשפחה והקהילה, הרוצים לחגוג אירועים אלו באופן שיבטא את חייכם היהודים-ישראלים, החילונים וההומניסטים תוכלו מעתה לעשות זאת עימנו.

צור קשר

יחד נלמד את מקורות השבת והחג ונעודד אתכם לבחירה מושכלת ולהתאמה אישית.

יחד ניצור חוויה יהודית-ישראלית עמוקה, רב-חושית, הגותית, שמחה וצלולה שבה תכירו את כל מרכיב, ובה תהיו שותפים מלאים.

השבת והחג שלכם ושלנו ידגישו ערכים הומניסטיים בביטוים היהודי-ישראלי וישלבו מסורת וחידוש הממוקדים באדם כריבון לתרבותו. המילים, השירים והסמלים ישאפו להביע את האמונות, הערכים והזיקות החשובות לכם, חוגגים וחוגגות.  

הטקס הוא תמיד שלכם ושלכן. אנו נעצים אתכם באמצעות הידע, הכלים וכישורינו המקצועיים, לעריכת טקס המתאים ללבכם ונפשכם. טקס מלא בתוכן ועשיר בשמחת השבת והחג, טקס שיהדהד בנשמה, ויעורר את הרצון לחוויות חילוניות-הומניסטיות נוספות.

בחרו ישירות ועכשיו את עורכ/ת הטקס שלכם. רבנינו נמנים על טובי המרצים/ות ועורכי הטקסים בישראל.  

press to zoom

press to zoom
גלויית פסח יהדות חילונית
גלויית פסח יהדות חילונית

press to zoom

press to zoom
צור קשר
bottom of page