top of page

לדוגמא, בתרבות אשכנז התפתחה מסורת חתונה מונוגמית ובתרבות תימן התפתחה מסורת חתונה יהודית פוליגמית. האחדות הלאומית נשמרה כתוצאה משיח בין קהילתי שכיבד מחלוקות וניסה להבנות מכנה משותף בו בזמן. דוגמאות לכך הן חשיבות האוריינות בכל הקהילות היהודיות, שימור השפה העברית ופרויקטי השו"ת למיניהם.

"יהדות חילונית" ממשיכה מסורת זו באמצעות קהילות "שיח"ה: קהילות תרבות יהודית-ישראלית חילונית" שבראשן עומד רב חילוני. 

אתם/ן מוזמנים לפנות ישירות לרבנים או אלינו.

קהילות שיח"ה – שוחרי יהדות חילונית הומניסטית, פרושות בכל רחבי הארץ ומחכות להצטרפותך.

קהילות אלה צמחו כמענה לרצונם של א/נשים רבים ללמוד ולחגוג את התרבות היהודית באופן שיתאים לתפיסת עולמם החילונית-הומניסטית ולהווי הישראלי.


נראה ש:"יותר משישראל שמרו את הקהילה- שמרה הקהילה אותם". קהילות שאותן מנהיג רב, ואשר לכל קהילה יש את האופי והמנהגים הייחודיים לה, הן "המצאה" עתיקת יומין בתרבות היהודית. התרבות היהודית המגוונת והעשירה התפתחה במקביל באלפי קהילות בכל העולם. כל קהילה פיתחה תרבות ייחודית כתוצאה מדיאלוג פרשני פנימי ומפגש עם התרבות הלא יהודית שבמחיצתה חיו א/נשי הקהילה.

לקהילה החילונית

צור קשר
bottom of page