top of page

עמיתינו הם א/נשים שבחרו להכשיר עצמם למשימת המנהיגות הכרוכה ברבנות חילונית-הומניסטית.

הם בעלי תואר שני ומעלה ובעלי נסיון עשיר בתחומי התרבות היהודית, חינוך, הדרכה, ניהול ואקטיביזם חברתי.

במהלך לימודיהם הם מביאים לביטוי את הידע המקצועי שלהם ואת נסיונם המצטבר, ובכך תורמים תרומה משמעותית לתהליך הלימוד.

עמיתות ועמיתי

״תמורה - יהדות ישראלית״

bottom of page