top of page
צור קשר

שלום לך, זהו בוודאי רגע קשה בשבילך, ואנחנו כאן לסייע בתהליך, בייעוץ ובעריכת הטקס המתאים. הליווי של ״יהדות חילונית״ יתמוך בך אף בפתרון דילמות רגישות המתעוררות ברגעים אלה.

 

צרו קשר

בתרבות היהודית נהוגים טקסי אבלות וזכרון שונים כגון:

 • "לוויה" - טקס הקבורה.

 • "שבעה" - ימי אבל בבית המשפחה במהלך כשבוע מיום הקבורה.

 • "שלושים" - במהלך חודש ראשון מיום הקבורה.

 • "שנת האבל הראשונה" - בעיקר במות אדם קרוב.

 • "יום זכרון" אישי - יש הנוהגים להשתמש בביטוי היידישאי "יארצייט" ויש המכנים אותו בביטוי הפרסי נחלה או סאל. יש הנוהגים לציינו ביום השנה למותו של אדם לפי התאריך העברי, או הלועזי ויש הנוהגים לערוך טקס זיכרון אישי דווקא בבית, בחיק המשפחה, ביום הולדתו של הנפטר, טקס שחוגג את חייו בשילוב צער הפרידה.

 

הרבנים/רבות שלנו מנוסים בליווי רגיש, מקצועי ומכבד בתהליך

שיותאם עבורכם, ועורכים טקסי אבלות לסוגיהם ברחבי הארץ.

יש לך בוודאי שאלות רבות, כמו:

 • מהו טקס קבורה חילוני?

 • מה עושים בשבעה חילונית?

 • מה לעשות במהלך השנה הראשונה למות אדם קרוב?

 • מהו קדיש? מהו קדיש חילוני?

 • איך אני יכול/ה לערוך לוויה חילונית בבית קברות רגיל?

 • מי יכול לעזור לי לערוך טקס אבלות?

רכזנו עבורכם את כל התשובות לשאלות אלו ולשאלות נוספות

כאן תמצאו תשובות לשאלותיכם בנושא טקסי אבלות. התשובות נכתבו ע"י רבני "יהדות חילונית" (בוגרי "תמורה יהדות ישראלית") ומשקפות מגוון דעות וגישות של א/נשים מלומדים שגיבשו את תפיסת עולמם במהלך שנות לימוד רבות ונסיון מקצועי עשיר.

בנוסף למענה על שאלות אלו, אנו הכתובת בשבילכם להתאמת רב/ה שילווה אתכם בתהליך יצירת הטקס ועריכתו

טקסי אבלות

bottom of page