top of page

שבת וחג

flag-israel-with-blue-lines-blue-star.jpg

הגדות יום העצמאות 

לפניכם  מבחר הגדות וחוברות עצמאות

צור קשר

הגדות פסח משפחתיות 

משפחות רבות עורכות הגדות פסח משפחתיות ברוח חילונית הומניסטית.
לפניכם מספר דוגמאות לצרכי למידה ולא לשימוש מסחרי.
ניתן להיכנס לדפי הרב של הרבנים שלנו ולהתייעץ לגבי עריכת סדר פסח ברוח יהודית חילונית הומניסטית.

חג הפסח

הגדות פסח ציבוריות 

לפניכם  מבחר הגדות ותוספות להגדה-  שמחברות בין ערכי החירות למגילת העצמאות