top of page

מעמד משפטי

שאלות ותשובות לגבי המעמד המשפטי של חתונה יהודית-חילונית-הומניסטית

האם אפשר להתחתן בטקס יהודי-חילוני אם בן/בת הזוג

שלי אינו יהודי/ה?

אין כל מניעה לערוך טקס יהודי חילוני בין בני זוג שאחד מהם איננו יהודי על פי קביעת הרבנות. יתירה מזאת, אין מניעה לערוך טקס כזה בין בני זוג בני אותו מין.

במידה ואיננו רוצים להתחתן ברבנות, מהי האופציה הרצויה?

במקרה זה, חשוב שתדעו כי רצוי מאוד שלא תירשמו במשרד הפנים כנשואים, על מנת לא להזדקק לרבנות במקרה של רצון להיפרד. האופציה הרצויה היא בחירת טקס המתאים לזוג, לרבות טקס יהודי-חילוני וחיי זוגיות כ"ידועים בציבור". מומלץ לערוך הסכם נישואין באמצעות עו"ד.

מה זו "ברית זוגיות"?

ברית זוגיות היא "הסכם בין בני זוג לחיות יחד ולקיים חיי משפחה ומשק בית משותף".‏ הסכם זה יוצר מעמד אישי, שמטרתו להסדיר חלק מבעיות רישום הזוגות בישראל.

חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010,‏‏ שנכנס לתוקף ב-22/09/10, מאפשר לבני זוג שאינם נמנים עם הדתות המוכרות על פי החוק ("חסרי דת") לבוא בברית הזוגיות (בשנת 2009 היו בישראל כ-300,000 עולים חסרי דת‏).

החוק אינו נותן מענה לבני זוג שאחד מהם "חסר דת" והאחר נמנה עם אחת הדתות המוכרות, לבעלי דתות שונות, לפסולי חיתון, לבני אותו הדת החפצים להינשא בנישואים אזרחיים ולנישואים חד-מיניים.

 

נישואים ברבנות למה כן, למה לא?

 

כן ברבנות - הנישואים המוכרים על פי חוקי מדינת ישראל כיום הם רק אלה הנערכים בין גבר ואישה ששניהם מוכרים כיהודים ע"פ ההלכה, והנעשים על ידי נציג הרבנות האורתודוקסית. מי שחוקים אלה מקובלים עליהם, יתאים להם להינשא בדרך הזו.

 

לא ברבנות – רוב היהודים היהודים החילונים אינם נעזרים ברבנות האורתודוקסית ואינם זקוקים לה במהלך חייהם, מדוע, אם כן, לפנות אליה באירוע כה חשוב ומשמעותי כמו טקס החתונה?

טקס הנישואים המסורתי נערך על ידי רב אורתודוקסי והוא ארכאי ולא רלוונטי, לא אישי ולא שוויוני. במקרה של נישואים ברבנות, הזוג כפוף ממילא לאפשרות של גירושים ברבנות - מעמד קשה ולא סימפטי העלול להתארך ולהסתבך. אישה שנישאה בנישואים אורתודוקסיים חשופה, לעומת הגבר, לאפשרות של סרבנות גט, עגינות או ממזרות וכדאי שתיקח זאת בחשבון.

האם יש זכויות שיימנעו מילדינו אם נתחתן בחתונה יהודית-חילונית?

ילדים של ידועים בציבור זכאים לכל הזכויות שיש לאזרח ישראלי. בכל מקרה, הילדים יהיו בעלי אזרחות ישראלית, ואם האם יהודייה, הם יהיו יהודים, והם ירשמו בתעודות הזהות של שני ההורים ויהיו בעלי זכויות מלאות.

מבחינת הדת, כאשר הילדים יגיעו לפרקם, אם ירצו להינשא ברבנות, הם יצטרכו להוכיח שהם יהודים. מכיוון שלא תהיה לכם כתובה, הם יוכלו להיעזר בעובדה, למשל, שמישהו מאחי האשה התחתן עם כתובה, או שהורי האשה נישאו עם כתובה. כלומר, על האשה לקבל "הכשר של הרבנות" לכך שהיא יהודייה.

האם מותר לאשה לשנות או להוסיף שם המשפחה של הגבר?

כיום כן.

אם התחתנו בחתונה יהודית-חילונית, איך ניתן לקבל את כל הזכויות של זוג שהתחתן ברבנות?

 

ראו תשובתנו לידועים בציבור.

מה הם חוקי הנישואים בארץ?

ההסדר המשפטי הנוהג בענייני נישואין וגירושין הוא על פי השתייכות עדתית, והוא "ירושה" מהתקופה העות'מנית. הסדר זה אומץ ע"י הבריטים ועוגן בחוק הישראלי בשנותיה הראשונות של המדינה. החוק הקובע את סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין בישראל הוא חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953. על פי החוק, ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה, יהיו תחת שיפוטם של בתי הדין הרבניים בלבד.

מהו המעמד המשפטי של חתונה יהודית-חילונית?

החוק קובע כי "נישואין וגירושין של יהודים בישראל ייערכו על פי דין תורה", לכן רק נישואין שנערכו על ידי רב שאושר על ידי הרבנות הראשית תקפים במדינת ישראל.

מהו המעמד המשפטי של חתונה אחרת - קונסרבטיבית, רפורמית ועוד?

כל טקס חתונה שאינו נערך על ידי רב מאושר על ידי הרבנות, על פי ההלכה האורתודוקסית, הוא נטול מעמד משפטי במדינת ישראל.

האם אפשר להינשא בחתונה אזרחית בארץ?

לא, אפשר לערוך טקס חתונה אזרחי, אך לטקס זה אין מעמד משפטי במדינת ישראל והנישאים בו אינם יכולים להירשם כנשואים במשרד הפנים. ראו תשובתנו בעניין נישואין אזרחיים במדינה אחרת.

מה הם נישואים אזרחיים?

נישואים אזרחיים הם נישואים בעלי מעמד משפטי מוכר, ע"י מוסדות המדינה בהם הנישואים נרשמים. משמעות הרישום היא שכל אחד מבני הזוג משנה את מעמדו האישי/משפטי מרווק/ה לנשוי/אה. התהליך הפורמלי נעשה על ידי נציג הרשות האזרחית.

במדינת ישראל לא קיימת האפשרות להינשא בנישואין אזרחיים. זוג ישראלי המעוניין בחתונה כזו ולהירשם במשרד הפנים כזוג נשוי, נאלץ לנסוע לחו"ל כדי לבצע אותה. תעודת הנישואין מחו"ל קבילה בישראל וניתן להירשם באמצעותה כזוג נשוי במשרד הפנים. מדינת ישראל מכירה בנישואים אזרחים במדינות כגון קפריסין, בולגריה, יוון, ארה"ב ועוד.

 

האם מדינת ישראל מכירה בנישואים אזרחיים שנעשו במדינה אחרת?

כן, לפני מספר שנים קבעה מדינת ישראל כי יש להכיר בזוגות אשר נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל כזוגות נשואים לכל דבר, מכוח הסכמים בינלאומיים עליהם היא חתומה. משרד הפנים בישראל מכיר בנישואים אזרחיים אשר נערכו בחו"ל, בתנאי שבני הזוג מציגים תעודת נישואים רשמית מאותה מדינה בה נערכה החתונה, חתומה על ידי חותמת אפוסטיל. (חותמת אפוסטיל נועדה לתקף מסמך ישראלי מחו"ל או מסמך מחו"ל לארץ) בני הזוג הנשואים "אזרחית בחו"ל", מוכרים בישראל כנשואים, וחלות עליהם כל החובות והזכויות כמו על אלה שהתחתנו באמצעות הרבנות בטקס הלכתי- דתי.

מה המעמד המשפטי של "ידועים בציבור"?

המנגנון של "ידועים בציבור" הוא כיום אפשרות עבור זוגות שלא מעוניינים להינשא ברבנות ואינם יכולים או רוצים להינשא בחו"ל.

מעמד "ידועים בציבור" התפתח להסדרת הזוגיות לאור חוקי הנישואין והגירושין המורכבים במדינת ישראל. קיימת אופציה נוספת והיא "ברית הזוגיות לחסרי דת", ראו פירוט בנושא. ידועים בציבור יכולים לחתום על תצהיר שמגדיר אותם כבני זוג לכל דבר, ראשית, בעבור הכרה אישית ופרטית של בני הזוג בזוגיות של עצמם, ושנית, מול רשויות כגון: ביטוח לאומי, בנק, עירייה, גן ילדים וכדומה. באופן זה, כאשר יהפכו להורים, ילדיהם יירשמו בתעודת הזהות של שני בני הזוג והם יוכלו לחלוק חופשת לידה. מן הראוי לציין שיש כמה תחומים בהם יש בעיות לידועים בציבור, כאשר התחום המרכזי הוא איחוד משפחות והגירה. כמו כן, קיימות השלכות גם בתחום האימוץ, וניתנת העדפה לזוגות נשואים. יצוין בהקשר זה כי זוגיות של בני זוג חד-מיניים אינה מוכרת כלל לצרכי אימוץ.

יתרון חשוב הוא כאשר בני הזוג מחליטים להיפרד, לא תצטרכו לעבור בבית הדין הרבנות כי אינכם נחשבים לנשואים.

האם ילדיהם של ידועים בציבור (מי שהתחתנו בחתונה יהודית-חילונית) ייחשבו ממזרים?

 

ממזר׳ על פי ההלכה היהודית הוא ילד יהודי שנולד מגילוי עריות חמור, ובכלל זה מי שנולד לאשת איש מהריון שאינו מבעלה. ילדים של ידועים בציבור נולדים לאשה שאיננה אשת איש. הידועה בציבור נחשבת רווקה, על כן ילדיה אינם בגדר ממזרים.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין לבחירתכם. התשובות נכתבו בהתייעצות עם עורכי דין אך האתר לא לוקח שום אחריות על הכתוב כאן. ההסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד. 

bottom of page