top of page
צילום מסך 2024-04-17 123539.png

פסח בדרך שלך

בעמוד זה תוכלו למצוא מגוון ביטויים לערכים המובילים של החג: חופש, שוויון, חירות.
נפתח בגרסאות לתפילות חילוניות, נציע תוספות להגדה הנהוגה בביתכם, או הגדות חלופיות, ואף מאמרים וסרטונים.
אתם מוזמנים לבחור מה מתאים לכם להנכיח

בסדר הפסח השנה בביתך.

מוקדש לזכרו של הרב דני יעקובי

תקוות, ברכות ותפילות חילוניות

"התקווה" הוא ההמנון הישראלי המשמש אותנו באירועי חג, מחאה ומועד. הוספנו כאן מילות תקווה ונחמה המותאמות לעת הזו.

ברכה לחג.png
פוסטים תמורה (Facebook Post (Square)) (Instagram Post).jpg
פוסטים תמורה (Facebook Post (Square)) (Instagram Post).png
ברכה לנלחמים.png

תוספות להגדות

תופסים ולקטי מקורות, בין אם בביתכם הגדה חילונית (שנערכה ע"י חילונים), או הגדה מסורתית דתית (שנערכה ע"י חז"ל)
תוכלו להיעזר בתוספים שונים בכדי להתאימה לנסיבותיכם בעת הזו

הגדות חילוניות 

הגדה חילונית – המתבססת על גישה חילונית הומניסטית הרואה באדם ריבון לחייו, חופשי ממצוות הדת ומחויב לערכים הומניסטים כגון אלה המנוסחים במגילת העצמאות

הגדות בגוון חילוני בשילוב טקסטים מהגדת חז"ל הדתית

הגדה ברוח חילונית – רבות משלבות את נוסח חז"ל כולו או מיעוטו, ומוסיפות עליו שירים סיפורים ומסרים חילונים הומניסטים

מאמרים על הגדות פסח חילוניות ואחרות

ללמוד, לעיין, להרהר במושגים ושאלות רווחות

סרטוני העשרה

גישת היהדות כתרבות מכילה את כל היצירה היהודית לאורך הדורות, כיצד גישה זו משתלבת בסדר הפסח
וכיצד ניתן להתאימה לסדר החילוני הומניסטי שלנו השנה

bottom of page