top of page

תערוכת ״ירושלים שלי״ - מבט פלורליסטי הומניסטי על ירושלים, מיועדת למורים, מדריכים ו״סתם סקרנים״ כמוך.

זהו מיזם המכיל תערוכה דוקומנטרית המשלבת ראיונות, צילומים וציורים המציגה את הקשת הרחבה של הדעות והחברה, אמונה ודת, החלומות והתקוות, המגולמים בעיר.

 

תערוכת ״ירושלים שלי״ מכילה פרק נפרד המוקדש לכל אחת מאותן דמויות ירושלמיות, כ-30 במספר. בכל פרק תמצאו: ציור של האמנית הירושלמית פליס פזנר מלכין, תמונה וכתבה מצולמת מחיי האדם הירושלמי, יצירתה של ננסי דארל מק׳קנה, צלמת קנדית החיה בלונדון ודיוקן מילולי שערך פרופ׳ יעקב מלכין. הדמויות שנבחרו הן ייחודיות, ככל אדם, אך ייחודן יתואר כאן, באופן שבו חייהם מאירים את העיר ואת ייחודה. המפגש עם מקומות בירושלים והראיונות האישיים יאיר אותם באור חדש.
 

מפגש מולטימדיה עם כל אדם הוא אינטנסיבי, לא רק בגלל כמות המידע אודות האדם, אלא בעיקר משום שאנו רואים אותו דרך חוויותיהן האישיות של האמן, הצלם והסופר. המפגש עם העיר, על מורכבותה האנושית נעשה מוחשי יותר כאשר הפגישה עם הפרט המתגורר בירושלים נמצאת במוקד.

תערוכת ״ירושלים שלי״

bottom of page