top of page
הרצאות וסדנאות

הרצאות מצולמות

צור קשר

בתי כנסת קדומים - תמורה הלניסטית בתרבות ישראל - אורן יהי-שלום

בית מדרש חילוני לרוח יהודית הומניסטית. ש.י.ח.ה גליל
בתי כנסת קדומים - תמורה הלניסטית בתרבות ישראל - אורן יהי-שלום
בתי כנסת קדומים - תמורה הלניסטית בתרבות ישראל - אורן יהי-שלום
59:46
צפייה בסרטון

בתי כנסת קדומים - תמורה הלניסטית בתרבות ישראל - אורן יהי-שלום

יעקב מלכין מדבר על אהבה כאומנות
02:02
צפייה בסרטון

יעקב מלכין מדבר על אהבה כאומנות

הגדה של פסח מזוית חילונית. שיחה עם אורן יהי-שלום
57:55
צפייה בסרטון

הגדה של פסח מזוית חילונית. שיחה עם אורן יהי-שלום

יעקב מלכין על תרומות הדת לאנושות וסכנותיה לאנושיות
10:06
צפייה בסרטון

יעקב מלכין על תרומות הדת לאנושות וסכנותיה לאנושיות

bottom of page