top of page
דני יעקבי.jpg

ניסיון מקצועי:

  • מרצה לפי בקשה בתחומים שונים. בין הנושאים עליהם הרציתי הם ההיסטוריה של היהדות החילונית, ויהדות וכלכלה.

  • טקסים: וביצעתי טקסים שונים במעגל השנה כגון סדר ט"ו בשבט וקבלות שבת.

"אני מאמין" שלי

להשפיע על החברה הישראלית כך  שאפשר יהיה לקיים חיים יהודיים חילוניים משמעותיים במדינת ישראל.

היהדות שלי היא התרבות היהודית לאורך הדורות, היא בעלת פנים רבות ויש לה דרכי ביטוי מגוונות, דתיות וחילוניות.

התרבות היהודית שלי היא גם לאומיות הבאה לידי ביטוי בציונות. המצפן של היהדות שלי הוא ההומניזם. הגישה שלי היא פלורליסטית, אני מכבד את אלה הדוגלים בהשקפות שונות משלי ודורש שיכבדו את השקפותיי.

פעילותי נועדה לאפשר ליחידים, משפחות וקהילות לחוות את יהדותם החילונית בדרך משמעותית, ומהנה, בלי תכתיבים. לקדם את הדמוקרטיה, וזכויות אדם

נשוי, אב לשני בנים וסב ל6 נכדים

שימשתי שנים כמנכ"ל ויו"ר של חברות גדולות ובינוניות במשק הישראלי. החלטתי לעשות פרק ב' בחיים ופעול בתחום היהדות כתרבות. התוודעתי לתמורה – יהדות ישראלית ולפרופ' יעקב מלכין ז"ל, שהשפיע עמוקות על תפיסתי היהודית והתחלתי לפעול בעמותת יהדות חילונית. תחילה כיו"ר הועדה האסטרטגית ובהמשך כיו"ר הועד המנהל של העמותה. בשנת 2019 הוסמכתי כרב חילוני והנני חבר במרח"ב (מועצת רבנים חילוניים). נותן הרצאות ועורך סדנאות בנושאים הקשורים בתרבות של תרבות העם היהודי ובהקשרים כלכליים של התרבות היהודית.

השכלה ולימודים: תואר ב.א. בכלכלה, תואר מ.א. במנהל עסקים, רב חילוני הומניסטי מטעם המכון הבינלאומי ליהדות חילונית הומניסטית – תמורה ישראל

0526006000

מוזמנים לפנות

אליי בכל נושא:

המלצות:

 הרב דני יעקבי

bottom of page