top of page

לכל זרם – תרבותי, דתי, עדתי – יש הזכות לממש את אורח חייו, כמובן מתוך כבוד הדדי וללא פגיעה במרחב של האחר/ת.

משימתה של "יהדות חילונית" היא לעצב דרכים למימוש תרבות ומורשת יהודית חילונית, במטרה לאפשר לכל יהודי/ה במדינת ישראל לממש את יהדותו/ה, לאור אמונות וערכים הומניסטים חילונים וברוח מגילת העצמאות. על מדינת ישראל לאפשר לכל אזרחית לקחת אחריות על היהדות שלה, לכל אזרח לבחור את הבחירה שלו, ובעיקר – לכבד כל בחירה מתוך שוויון מלא בין המינים ובין כל הקבוצות בישראל.

היהדות היא תרבותו של העם היהודי, וככל תרבות היא כוללת אמונות וערכים, יצירות ואורחות חיים, דת וחילוניות, מסורת וחידוש. במאות השנים האחרונות מהווה היהדות החילונית חלק חשוב מהתרבות היהודית, ובזכות המהפכה החילונית נוסדה הציונות וקמה מדינת ישראל. רוב היהודים בישראל מקיימים אורח חיים חילוני המבוסס על ערכים הומניסטיים, כאלה הנמצאים במגילת העצמאות שלנו.

התרבות היהודית התפתחה מתוך "אחדות שאיננה אחידות", בדיאלוג פורה בין השקפות ואורחות חיים, וחשוב שתמשיך לשגשג כך."יהדות חילונית" מברכת על המגוון והריבוי הקיים במרחב הישראלי-יהודי.

ברוכים הבאים

ליהדות חילונית

bottom of page