top of page
עורכי/ות הטקסים

 ארץ ישראל מרובת אתרי טבע ונוף, אתרים ארכאולוגים, היסטורים ותרבותיים יחד עם טכנולוגיות מתקדמות בחיים המודרנים. חוג הטיולים מזמן מפגשים מהנים עם שפע האתרים לאורך עונות השנה. לטיולים ערך מוסף שהם יוצרים חבריות בין אנשי הקהילה ומהווים גיבוש של חבריה. המטיילים נחשפים לנושאים מגוונים הנותנים תמונה כוללת של הנופים בהם משתלבים ההיסטוריה והתרבות של עמנו, מראשית היותנו לעם ועד ימינו אלה.

 ארץ ישראל מרובת אתרי טבע ונוף, אתרים ארכאולוגים, היסטורים ותרבותיים יחד עם טכנולוגיות מתקדמות בחיים המודרנים. חוג הטיולים מזמן מפגשים מהנים עם שפע האתרים לאורך עונות השנה. לטיולים ערך מוסף שהם יוצרים חבריות בין אנשי הקהילה ומהווים גיבוש של חבריה. המטיילים נחשפים לנושאים מגוונים הנותנים תמונה כוללת של הנופים בהם משתלבים ההיסטוריה והתרבות של עמנו, מראשית היותנו לעם ועד ימינו אלה.

טיולים-1.png

טיולי הקהילה

 ארץ ישראל מרובת אתרי טבע ונוף, אתרים ארכאולוגים, היסטורים ותרבותיים יחד עם טכנולוגיות מתקדמות בחיים המודרנים. חוג הטיולים מזמן מפגשים מהנים עם שפע האתרים לאורך עונות השנה. לטיולים ערך מוסף שהם יוצרים חבריות בין אנשי הקהילה ומהווים גיבוש של חבריה. המטיילים נחשפים לנושאים מגוונים הנותנים תמונה כוללת של הנופים בהם משתלבים ההיסטוריה והתרבות של עמנו, מראשית היותנו לעם ועד ימינו אלה.

טיולי צלמים

 ארץ ישראל מרובת אתרי טבע ונוף, אתרים ארכאולוגים, היסטורים ותרבותיים יחד עם טכנולוגיות מתקדמות בחיים המודרנים. חוג הטיולים מזמן מפגשים מהנים עם שפע האתרים לאורך עונות השנה. לטיולים ערך מוסף שהם יוצרים חבריות בין אנשי הקהילה ומהווים גיבוש של חבריה. המטיילים נחשפים לנושאים מגוונים הנותנים תמונה כוללת של הנופים בהם משתלבים ההיסטוריה והתרבות של עמנו, מראשית היותנו לעם ועד ימינו אלה.

הצילומים באדיבות קובי אלון

לוח שנה קהילתי

האירועים הקרובים

גלול ימינה שמאלה כדי לראות את כל הפעילויות

צור קשר

צרו קשר עם קהילת רעים 

  • Facebook
bottom of page